Przejdź do treści

MISEL

Projekt MISEL (Multi-Spectral Intelligent Vision System with Embedded Low-Power Computing) jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu HORYZONT 2020. Zespół Instytutu Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej jest partnerem w konsorcjum, którego liderem jest VTT Technical Research Centre of Finland Ltd, zaś pozostałymi członkami - jednostki z Niemiec (AMO GmbH, Bergische Universität Wuppertal, Fraunhofer Center for Applied Nanotechnology), Hiszpanii (Universidade de Santiago de Compostela), Francji (Laboratoire national de métrologie et d’Essais), Szwecji (Lund University) i Finlandii (Kovilta). Celem postawionym przed Zespołem Politechniki Łódzkiej jest opracowanie architektury obliczeniowej i algorytmów przetwarzania dla modułu projektowanego systemu, który ma zapewnić inteligentną analizę pozyskiwanych danych, obejmującą algorytmy rozumienia treści obserwowanych scen i podejmowanie decyzji wykonawczych pozwalających na realizację założonych zadań.