Przejdź do treści

Studia doktoranckie

Na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej prowadzone są studia trzeciego stopnia przez szkołę doktorską PŁ. Uczestnikami tych studiów mogą być absolwenci szkół wyższych z tytułem zawodowym magistra inżyniera lub magistra. Studia trzeciego stopnia trwają cztery lata i umożliwiają zdobycie tytułu doktora nauk technicznych na WEEIA w zakresie automatyki, elektroniki i elektrotechniki lub informatyki technicznej i telekomunikacji.

Więcej informacji o szkole doktorskiej:

https://www.p.lodz.pl/en/doctoral-training-program-interdisciplinary-doctoral-school