Przejdź do treści

Oferta kształcenia

Obecnie w Instytucie są realizowane zajęcia dydaktyczne dla studentów kierunku Informatyka na dwóch poziomach studiów: pierwszego i drugiego stopnia. Odniesieniem i zapleczem naukowym kierunku jest dyscyplina naukowa Informatyka techniczna i telekomunikacja, usytuowana w dziedzinie nauk technicznych. Studia na obu poziomach realizowane są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.

Treść (rozbudowana)