Przejdź do treści

Life Mercury-Free

Projekt LIFE MERCURY-FREE porusza problem zanieczyszczenia środowiska rtęcią, która pochodzi ze źródeł związanych z używaniem w życiu codziennym towarów zawierających rtęć.

Ogólnym celem projektu jest zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska rtęcią zawartą w produktach gospodarstwa domowego, zorganizowanie szerokiej kampanii informacyjno-edukacyjnej oraz działań na rzecz zmiany zachowań, tworzenie Wspólnot Miejskich Wolnych od Rtęci w miastach, biorących udział w projekcie.

Projekt będzie pilotował kompleks działań w czterech miastach, mających podobną charakterystykę: Lwów i Iwano-Frankiwsk na Ukrainie oraz Łódź i Kraków w Polsce.

Trzy kolejne miasta - Larissa (Grecja), Evora (Portugalia) i Camerino (Włochy) - będą miastami kontrolnymi i pierwszymi replikatorami wyników projektu.

Treść (rozbudowana)
Dodatkowe informacje

Całkowity szacunkowy koszt projektu 338 120 Euro.

Wkład UE: 202 872 Euro.

Data rozpoczęcia: 01.11.2022 r.

Data zakończenia: 31.10.2025

Kontakt do koordynatora: Prof. dr Volodymyr Mosorov

0
Dane administracyjne

Odnośnik: LIFE21-GIE-PL-LIFE MERCURY-FREE/101074412
Skrót: LIFE21-GIE-PL-LIFE MERCURY-FREE
Data rozpoczęcia: 01/11/2022
Data zakończenia: 31/10/2025
Całkowity kwalifikowalny budżet: 1,394,531 €
Wkład UE: 836 719 €

0