Przejdź do treści

Life Mercury-Free

Life mercury free

Projekt LIFE MERCURY-FREE (LIFE21-GIE-PL-LIFE-MERCURY-FREE/101074412) porusza problem zanieczyszczenia środowiska rtęcią, która pochodzi ze źródeł związanych z używaniem w życiu codziennym towarów zawierających rtęć.

Ogólnym celem projektu jest zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska rtęcią zawartą w produktach gospodarstwa domowego, zorganizowanie szerokiej kampanii informacyjno-edukacyjnej oraz działań na rzecz zmiany zachowań, tworzenie Wspólnot Miejskich Wolnych od Rtęci w miastach, biorących udział w projekcie.

Projekt będzie pilotował kompleks działań w czterech miastach, mających podobną charakterystykę: Lwów i Iwano-Frankiwsk na Ukrainie oraz Łódź i Kraków w Polsce.

Trzy kolejne miasta - Larissa (Grecja), Evora (Portugalia) i Camerino (Włochy) - będą miastami kontrolnymi i pierwszymi replikatorami wyników projektu.

Treść (rozbudowana)
Dodatkowe informacje

Kontakt do koordynatora: Prof. dr Volodymyr Mosorov

Projekt finansowany w ramach programu LIFE Unii Europejskiej
nr projektu: 101074412
Łączna wartość projektu: 1 394 531,00 Euro
Dofinansowanie z UE: 836 718,60 Euro
Dofinansowanie z UE dla PŁ: 202 872 Euro
Wkład własny: 135 248,00 Euro
(W tym dofinansowanie NFOŚiGW: 118 342,07 Euro)

 

 

0
Dane administracyjne

Odnośnik: LIFE21-GIE-PL-LIFE MERCURY-FREE/101074412
Skrót: LIFE21-GIE-PL-LIFE MERCURY-FREE
Data rozpoczęcia: 01/11/2022
Data zakończenia: 31/10/2025
Całkowity kwalifikowalny budżet: 1,394,531 €
Wkład UE: 836 719 €

0
trzy logo